joi, 14 ianuarie 2010

Ce implica un proiect pentru ciupercarie pe fonduri europene

Etape, costuri, perioada de realizare a unui proiect ciupercarie cu fonduri UE
www. apdrp.ro
Fondurile totale alocate Măsurii 121 prin FEADR sunt de 991.827.895 euro din care:
contribuţia Guvernului României – 20% si c ontributia Uniunii Europene – 80%.
Pentru modernizarea exploataţiilor agricole sunt disponibili peste 991 de milioane de euro, fonduri nerambursabile
pe care le puteţi accesa începând din acest an şi până în 2013
.
Fondurile nerambursabile se pot epuiza înainte de 2013, având în vedere că există un interes foarte mare pentru acest tip de investiţii.


Avantajele unui proiect ciupercarie cu fonduri nerambursabile;

1. Primul avantaj este ca intre 40-65 % (pentru anul 2010) din valoarea eligibila a proiectului o reprezinta fondurile nerambursabile de la UE ( 80% de la UE si 20 % contributia Guvernului Romaniei)

2. Un al doilea avantaj este ca tot proiectul, pentru a fi eligibil, trebuie sa fie fundamentat economic pe baza unui Studiu de fezabilitate, a unui Buget de venituri si cheltuieli, pe baza unei planificari fizice si valorice si a unor indicatori de rentabilitate.
Cel putin din acest punct de vedere un proiect pentru ciupercarie pe fonduri UE are asigurata fundamentarea economica pentru a fi o afacere de succes.
Din aceasta cauza proiectele sau ideile de proiecte care sunt subdimensionate si din aceasta cauza nu sunt eficiente economic nu pot fi declarate eligibile.
Dimensiunea minima a unei ciupercarii in acest caz nu poate fi mai mica de 2 camere de cultura.
Costurile adiacente acestor gen de proiecte fac ca o ciupercarie cu doar o singura camera de cultura sa fie ineficienta.

In general , pentru o investitie greenfield, aceste costuri sunt formate din:

-cost proiect tehnic la care se adauga costuri pt : schita cadastrala (care oricum trebuie facuta), ridicare topo, studiu geotehnic, taxe notariale pentru concesionare teren, comodat, inchiriere.

-costuri autorizatii, avize cerute prin Certificatul de urbanism si prin Ghidul solicitantului pentru Masura 121

-costuri taxe Registrul Comertului

-comision firma de consultanta care este intre 4%-7%..8%.chiar si 10 % , depinde cum negociati

-nu in ultimul rand, timpul alocat realizarii proiectului, al obtinerii tuturor autorizatiilor este destul de mare

3.Toate constructiile , echipamentele achizitionate prin fonduri nerambursabile trebuie sa fie noi. In acest fel beneficiati de service si de garantie pentru echipamente.

Dezavantaje:

1. Perioada mare de timp in care se poate realiza investitia:minm 12-14 luni de la depunerea cererii de finantare

2. Birocratia excesiva

3.Timp de minim 3 ani activitatea este monitorizata. Orice abatere de la proiect poate determina penalitati sau chiar rezilierea contractului

Conform Ghidului solicitantului din august 2009 nemodificat pina acum,
Criteriile in functie de care se acorda punctaj pentru un proiect ciupercarie sunt:

1. Daca proiectul cuprinde si irigatii (cu toate ca udarile in cultura ciupercilor fac parte din tehnologie) se pot obtine puncte daca valoarea instalatiei de irigat este de 20 % din valoarea eligibila a proiectului = 35 puncte

2.Daca nu ati beneficiat de alte fonduri nerambursabile= 5 puncte

3.Daca faceti parte dintr-o forma asociativa :
-grup de producatori, constituit conform OG nr. 37/2005, aprobata cu
modificari si completari de Legea nr. 338/2005;
- societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 1/2005;
- organizatie de îmbunatatiri funciare, constituita conform Legii îmbunatatirilor
funciare nr.138/2004, modificata si completata cu Legea nr.233/2005
- cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 566/2004, cu modificarile si
completarile ulterioare
Sau este constituit ca forma asociativa potrivit urmatoarelor reglementari:
-societate agricola, constituita conform Legii nr.36/1991, cu modificarile si
completarile ulterioare,
- sau asociatie familiala constituita conform Legii 300/2004 sau
-înfiintata în baza OUG nr. 44/ 2008, care aplica în nume propriu
Pentru acest criteriu mai primiti 10 puncte

4. Societate cu asociat unic sub 40 ani = 15 puncte

5. Daca proiectul cuprinde si procesare ciuperci = 10 puncte

6. Daca proiectul se va implementa intr-o zona defavorizata = 5 puncte

Total 80 puncte

Recomandarea noastra este ca un proiect pentru fonduri europene pentru ciupercarie sa fie dimensionat pentru minim 2 camere de cultura

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

 
toateBlogurile.ro Anunturi agricole